Rychlý kontakt

Základní škola J. A. Komenského Kyjov,

příspěvková organizace města Kyjova
Újezd 990
697 24 Kyjov
Tel: +420 518 306 565
E-mail: zs.kom(zavináč)zskyjov.cz
Web: www.zskyjov.cz

Návštěvnost

Celkem návštěv:
275 711
Dnes:
19
Tento týden:
695
Unikátní návštěvníci:
74 201

EKOŠKOLA

EKOŠKOLA

Naše škola v květnu 2015 již potřetí obhájila mezinárodní titul Ekoškola.

PROGRAM EKOŠKOLA (ECO-SCHOOLS)

je mezinárodní program, v rámci kterého žáci snižují ekologický dopad provozu školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšují prostředí ve škole i v jejím okolí. Program je určen pro celou školu, vede ke spolupráci žáků, učitelů, vedení školy i místní komunity. Úspěšné školy získávají mezinárodní titul, vlajku a logo Ekoškola. Koordinátorem programu v ČR je Sdružení TEREZA, které pořádá výukové programy pro zapojené školy, dodává školám materiály a informace.

Naše škola pracuje s těmito 4 základními tématy EKOŠKOLY

Energie - žáci zjišťují a snaží se snížit spotřebu tepelné i elektrické energie ve škole. Vytváří štítky k vypínačům, učí se správně větrat.

Odpady – žáci i všichni pracovníci školy třídí odpad. Ve třídách jsou nádoby na třídění papíru, plastů a směsného odpadu. Na chodbách třídíme baterie a elektrospotřebiče.  Pořádáme osvětové kampaně, vytváříme a vyvěšujeme grafické průvodce ke košům na třídění odpadu ve škole.

Prostředí školy - zlepšování vnitřního i vnějšího prostředí školy provádí žáci různými způsoby. Jedním z nich je například výzdoba školních chodeb vlastními návrhy, pěstování kytek, vytváření odpočinkových prostorů a venkovních učeben atd.

Voda - v tématu voda žáci vytváří štítky upozorňující na šetření vodou z kohoutků či správné splachování na toaletách. Žáci sledují, jaké čisticí prostředky se  využívají v rámci školy a hledají řešení, jak to zlepšit.

Na škole pracuje Ekotým, který se schází jednou za měsíc a organizuje činnost v oblasti environmentální výchovy.

 

Zpráva o auditu ze dne 24. 5. 2015 ke stažení zde

 


EKOLOGICKÝ PARLAMENT VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

6. A Natálie Vlasáková
6. B Karolína Mašová
6. C Sarah Němcová
6. D Adéla Pelikánová
7. A Eliška Bakajová, Olivia Blakey-Fronková
7. B Pavel Ilčík
7. C Martin Sedlář
7. D Eliška Jordánová, Tereza Hudcová
8. A Ondřej Patera
8. B Štěpán Němec
8. C Adam Urbánek
9. A Miriam Kolečkářová
9. B Vít Širůčka
9. C  
9. D Tobiáš Vojáček, František Knápek

EKOLOGICKÁ SOUTĚŽ O EKOTŘÍDU 2016/2017

Podmínky soutěže naleznete ZDE

 


Aktivity ve školním roce 2018–2019

Aktivity Ekoparlamentu v tomto školním roce jsou zaměřeny především na zpracování Analýzy (zjištění slabých a silných stránek v jednotlivých tématech), Plánu činnosti a pravidelné vyhodnocování cílů.  Naše činnost směřuje k obhajobě titulu Ekoškola, která proběhne v dubnu.

Září

 • 1. schůzka Ekologického parlamentu – zahájení činnosti
 • Výstavy z přírodnin na 1. stupni
 • Sběr kaštanů, pomerančové kůry
 • 25.–26. 9.  sběr starého papíru, sběr baterií a mobilů

Říjen

 • 2. schůzka Ekologického parlamentu
 • 20. 10. Den stromů
 • 11.–14. 10. – projekt 72 hodin – úklid okolí školy – hodiny pracovních činností
 • Sběr pomerančové kůry, vršků od PET lahví

Listopad

 • 3. schůzka Ekologického parlamentu
 • 7. 11. Mezinárodní den Ekoškol
 • Sběr pomerančové kůry

Prosinec

 • 4. schůzka Ekologického parlamentu
 • Poslední týden - Vánoční strom pro zvířátka v parku u školy – Ek. parlament + Malí debrujáři

Leden

 • 5. schůzka Ekologického parlamentu
 • Sběr vršků od PET lahví

Únor

 • 6. schůzka Ekologického parlamentu

Březen

 • 7. schůzka Ekologického parlamentu
 • Školní projekt – Voda u příležitosti Světového dne vody (22. 3.)
 • Exkurze žáků 7. ročníku do Čističky odpadních vod v Kyjově

Duben

 • 8. schůzka Ekologického parlamentu
 • Exkurze školní družiny do Ekodvora
 • Den Země – akce deváťáků pro prvňáky
 • Ukončení sběru pomerančové kůry
 • Obhajoba titulu Ekoškola

Květen

 • 9. schůzka Ekologického parlamentu
 • Sběr starého papíru, baterií, vršků od PET lahví

Červen

 • 5. 6. Světový den životního prostředí – úklid okolí
 • 10. schůzka Ekologického parlamentu  
 • Škola v přírodě – 4. třídy
 • OČMS – environmentální výchova v rámci stanovišť

 

Celoroční akce

 • Naše škola je zapojena do projektu Recyklohraní. V rámci tohoto projektu sbíráme použité baterie, vyřazené elektrospotřebiče, účastníme se soutěžních úkolů, které souvisí s recyklací. Za odevzdané baterie, spotřebiče a splněné úkoly dostáváme body, za které máme možnost získat odměny.
 • V průběhu celého roku probíhá soutěž o EKOTŘÍDU podle zadaných kriterií. Vyhlášení a ocenění EKOTŘÍDY probíhá na závěrečné akademii v červnu.
 • V průběhu celého roku probíhá sběr papíru, který je odvážen do Ekodvora
 • Ve třídách třídíme odpad: směsný odpad, plasty, papír - Rozpis vynášení papíru ze tříd, kabinetů a kanceláří zde.
 • Na chodbách třídíme odpad: elektrospotřebiče, baterie
 • Na finanční pomoc handicapovaným dětem organizujeme sběr vršků od PET lahví
 • Škola je zapojena do projektu Ekopolis. Vlastníme výukové hry Ekopolis, které využíváme v rámci vyučování i kroužků.
 • Na škole pracují kroužky Malých debrujárů, kteří s Ekoparlamentem úzce spolupracují a zapojují se do akcí podporující zlepšení životního prostředí a zdravý způsob života
 • zdravý způsob života
  • školní plán minimální prevence
  • pěstování správných hygienických návyků při všech činnostech ve škole i volnočasových aktivitách
  • sportovně branný den ke Dni dětí

 V rámci vyučování pečujeme o prostředí ve škole a okolí

 • péče o květiny ve třídách i na chodbách
 • péče o stromky v okolí školy
 • péče o travnaté plochy
 • péče o čistotu naší školy
 • péče o akvária ve škole

 

Plán environmentální výchovy na ZŠ J. A. Komenského v Kyjově v roce 2017/2018 ke stažení ZDE


AKCE EKOŠKOLY

Seminář dobré praxe v Hulíně
24. dubna 2018 se vypravila parta zasloužilých členů našeho Ekoparlamentu na setkání ekotýmů do ZŠ v Hulíně.

Zahájení proběhlo v přírodní učebně v zahradě školy, kde jsme obdivovali velké množství vychytávek, nejvíce nás zaujalo jezírko se žábami.

Pak jsme se rozdělili na žáky a učitele a každá skupina pracovala s lektorkou projektu Ekoškola zvlášť.

Zabývali jsme se analýzou a následně plánem činnosti. Vyprávěli jsme o tom, jak určité kroky Ekoškoly děláme u nás ve škole, předávali jsme si zkušenosti a dost dobře jsme se u toho bavili. Po zdravém obědě každá skupina prezentovala, co dopoledne vypracovala.

Čas utíkal jako voda a my jsme pospíchali na vlak, který nás odvezl domů.

Mgr. Jitka Režňáková
Fotogalerie


Litter Less - Když méně znamená více aneb snižme množství odpadu
Kampaň začala na škole 7. 11. 2016, u příležitosti Světového den Ekoškol. Její zakončení bude na Světový den ŽP 5. 6. 2017. Zakončení by mělo být nějakým veřejným Dnem činu, který se bude ke kampani vztahovat.  Každá škola účastnící se projektu si musela vybrat jedno ze 4 kritérií, my jsme si vybrali, že budeme kontrolovat množství odpadků (v kilogramech) posbírané na školním pozemku na začátku a na konci kampaně. V pondělí 7. 11. se sešli členové Ekoparlamentu, aby splnili první úkol – posbírali odpadky kolem školy. Byly to 3 kbelíky odpadků – téměř 4 kg. Dále pomocí metodiky 7 kroků budeme analyzovat a naplánujeme, jak snížíme množství odpadků kolem budovy školy.

Sběrové akce se zúčastnili: Ondřej Patera (6. A), Patrik Havelka (6. C), Matěj Andráš (6. D), Markéta Ambrozková (7. A), Vít Širůčka (7. B), Michaela Bakajová (8. B), David Tomeček (9. B) a koordinátorka projektu Ekoškola Mgr. Jitka Režňáková.

Fotogalerie Litter Less
Fotogalerie Den činu