Rychlý kontakt

Základní škola J. A. Komenského Kyjov,

příspěvková organizace města Kyjova
Újezd 990
697 24 Kyjov
Tel: +420 518 306 565
E-mail: zs.kom(zavináč)zskyjov.cz
Web: www.zskyjov.cz

Návštěvnost

Celkem návštěv:
205 419
Dnes:
81
Tento týden:
542
Unikátní návštěvníci:
49 854

EKOŠKOLA

EKOŠKOLA

Naše škola v květnu 2015 již potřetí obhájila mezinárodní titul Ekoškola.

PROGRAM EKOŠKOLA (ECO-SCHOOLS)

je mezinárodní program, v rámci kterého žáci snižují ekologický dopad provozu školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšují prostředí ve škole i v jejím okolí. Program je určen pro celou školu, vede ke spolupráci žáků, učitelů, vedení školy i místní komunity. Úspěšné školy získávají mezinárodní titul, vlajku a logo Ekoškola. Koordinátorem programu v ČR je Sdružení TEREZA, které pořádá výukové programy pro zapojené školy, dodává školám materiály a informace.

Naše škola pracuje s těmito 4 základními tématy EKOŠKOLY

Energie - žáci zjišťují a snaží se snížit spotřebu tepelné i elektrické energie ve škole. Vytváří štítky k vypínačům, učí se správně větrat.

Odpady – žáci i všichni pracovníci školy třídí odpad. Ve třídách jsou nádoby na třídění papíru, plastů a směsného odpadu. Na chodbách třídíme baterie a elektrospotřebiče.  Pořádáme osvětové kampaně, vytváříme a vyvěšujeme grafické průvodce ke košům na třídění odpadu ve škole.

Prostředí školy - zlepšování vnitřního i vnějšího prostředí školy provádí žáci různými způsoby. Jedním z nich je například výzdoba školních chodeb vlastními návrhy, pěstování kytek, vytváření odpočinkových prostorů a venkovních učeben atd.

Voda - v tématu voda žáci vytváří štítky upozorňující na šetření vodou z kohoutků či správné splachování na toaletách. Žáci sledují, jaké čisticí prostředky se  využívají v rámci školy a hledají řešení, jak to zlepšit.

Na škole pracuje Ekotým, který se schází jednou za měsíc a organizuje činnost v oblasti environmentální výchovy.

 

Zpráva o auditu ze dne 24. 5. 2015 ke stažení zde

 


EKOLOGICKÝ PARLAMENT VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

 

6.A    Ondřej Patera

6.B    Albert Loffler

6.C    Patrik Havelka

6.D    Marie Sedlářová

7.A    Markéta Ambrozková

7.B    Vít Širůčka

7.C    Pavel Hlavinka

7.D    Šimon Filípek, David Vysloužil

8.A    Matteo Pallottini, Tomáš Čečátko

8.B    Michaela Bakajová

8.C    Markéta Hubáčková

8.D    Adam Šafařík

9.A    Štěpán Novák, Lukáš Večeřa

9.B    David Tomeček

9.C    Žaneta Čermáková, Natálie Březinová 

9.D    Miroslav Klacek


EKOLOGICKÁ SOUTĚŽ O EKOTŘÍDU 2016/2017

Podmínky soutěže naleznete ZDE

 


PLÁN EKOLOGICKÝCH AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Září

 • 19. 9. - 1. schůzka Ekologického parlamentu – zahájení činnosti
 •  výstavy z přírodnin na 1. stupni
 • sběr kaštanů, pomerančové kůry

Říjen

 • 17. 10. - 2. schůzka Ekologického parlamentu
 • 20. 10. Den stromů
 • 24.-.25.10. sběr starého papíru, odvoz do Ekodvora
 • 13.-16. 10. – projekt 72 hodin – úklid okolí školy – hodiny pracovních činností
 • sběr pomerančové kůry, vršků od PET lahví

Listopad

 • 14. 11. - 3. schůzka Ekologického parlamentu
 • 7.11. Mezinárodní den Ekoškol – drobného elektrozařízení a baterií
 • sběr pomerančové kůry

Prosinec

 • 12. 12. -. 4. schůzka Ekologického parlamentu
 • 14. 12. - Vánoční strom pro zvířátka v parku u školy – Ek. parlament + Malí debrujáři

Leden

 • 16. 1. - 5. schůzka Ekologického parlamentu

Únor

 • 13. 2. - 6. schůzka Ekologického parlamentu

Březen

 • 13. 3. - 7. schůzka Ekologického parlamentu
 • Školní projekt – Voda u příležitosti Světového dne vody (22.3.)
 • Exkurze žáků 7. ročníku do Čističky odpadních vod v Kyjově

Duben

 • 11. 4. - 8. schůzka Ekologického parlamentu
 • 10. 4. – exkurze školní družiny do Ekodvora
 • 22. 4. - Den Země – akce deváťáků pro prvňáky
 • ukončení sběru pomerančové kůry

Květen

 • 15. 5. - 9. schůzka Ekologického parlamentu
 • sběr starého papíru, odvoz do Ekodvora
 • Včeličkový den – beseda se včelařem ve školní družině

Červen

 • Den aktivit - exkurze do Sběrného dvora, Kompostárny, Dotřiďovací linky, skládky odpadů v Těmicích a úklid lesa na Kameňáku v rámci Dne aktivit na 2. stupni
 • 5. 6. Světový den životního prostředí
 • účast na akci organizované „Kyjovským Slováckem v pohybu“  na kyjovském náměstí – osvěta ve městě
 • 12. 6. - 10. schůzka Ekologického parlamentu  
 •  Škola v přírodě – 4. třídy
 •  OČMS – environmentální výchova v rámci stanovišť

 Celoroční akce

 • Naše škola je zapojena do projektu Recyklohraní. V rámci tohoto projektu sbíráme použité baterie, vyřazené elektrospotřebiče, účastníme se soutěžních úkolů, které souvisí s recyklací. Za odevzdané baterie, spotřebiče a splněné úkoly dostáváme body, za které máme možnost získat odměny.
 • V průběhu celého roku probíhá soutěž o EKOTŘÍDU podle zadaných kriterií. Vyhlášení a ocenění EKOTŘÍDY probíhá na závěrečné akademii v červnu.
 • V průběhu celého roku probíhá sběr papíru, který je odvážen do Ekodvora
 • Ve třídách třídíme odpad: směsný odpad, plasty, papír
 • Na chodbách třídíme odpad: elektrospotřebiče, baterie
 • Na finanční pomoc handicapovaným dětem organizujeme sběr vršků od PET lahví
 • Škola je zapojena do projektu Ekopolis. Vlastníme výukové hry Ekopolis, které využíváme v rámci vyučování i kroužků.
 • Na škole pracují kroužky Malých debrujárů, kteří s Ekoparlamentem úzce spolupracují a zapojují se do akcí podporující zlepšení životního prostředí a zdravý způsob života
 • zdravý způsob života
  • školní plán minimální prevence
  • pěstování správných hygienických návyků při všech činnostech ve škole i volnočasových aktivitách
  • sportovně branný den ke Dni dětí

 V rámci vyučování pečujeme o prostředí ve škole a okolí

 • péče o květiny ve třídách i na chodbách
 • péče o stromky v okolí školy
 • péče o travnaté plochy
 • péče o čistotu naší školy
 • péče o akvária ve škole

 

Plán environmentální výchovy na ZŠ J. A. Komenského v Kyjově v roce 2016/2017 ke stažení ZDE