Rychlý kontakt

Základní škola J. A. Komenského Kyjov,

příspěvková organizace města Kyjova
Újezd 990
697 24 Kyjov
Tel: +420 518 306 565
E-mail: zs.kom(zavináč)zskyjov.cz
Web: www.zskyjov.cz

Návštěvnost

Celkem návštěv:
358 521
Dnes:
61
Tento týden:
340
Unikátní návštěvníci:
93 658

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2019–2020

VILA TUGENDHAT
Bylo úterý 3. března 2020 a třídy 8.A a 8.D se vydaly na výlet společně s paní učitelkou Bočkovou, jelo se do Brna doVily Tugendhat. V osm hodin ráno pro nás přijel autobus, všichni nasedli a vyrazili jsme. Počasí nám bohužel moc nepřálo, byla zima a nepřetržitě pršelo, ale tím jsme si výlet nenechali zkazit. Jakmile jsme přijeli do Brna a vysedli z autobusu, čekala nás ještě cesta k Vile. Na cestě se vyskytla ale velká překážka. Tou překážkou bylo obrovské schodiště, které jsme všichni museli zdolat. Nakonec jsme to zvládli a za odměnu jsme za chvíli přišli k Vile Tugendhat. Než nás ale pustili dovnitř, museli jsme si odložit své věci, aby se nestala nemilá nehoda a někdo něco neshodil. Když už jsme stáli u dveří, nedalo se nevšimnout toho, jak jsou vysoké. Měřily přesně tři metry. Jakmile jsme vstoupili, uviděli jsme dva stroje. Tyto stroje vám do několika sekund zabalily obuv do plastové folie, všichni z toho byli nadšení. Celou dobu nás provázela milá průvodkyně, která nám vykládala o historii Vily. Bylo to velmi zajímavé a hlavně poučné. Vilou jsme všichni chodilI i společně s průvodkyní. Mně se nejvíce líbila odpočinková místnost. Byl tam i klavír, na který nám zahrála naše talentovaná spolužačka Barbora Frajová. Ve Vile se také nachází onyxová stěna, která nás všechny ohromila hlavně tím, že pokud na ni dopadají sluneční paprsky, prosvítá. Když byla prohlídka u konce, měli jsme možnost si koupit nějaký suvenýr a také jsme si prošli nádhernou zahradu, ze které jsme viděli na celé Brno, včetně jeho dominant katedrály svatého Petra Pavla a hradu Špilberk. Aby toho nebylo málo, tak jsme také navštívili Vilu Löw-Beer, která patřila rodičům Grety Tugendhatové. Vilu jsme si mohli prohlédnout sami. Je velmi krásná, rozlehlá a plná zdobného dřevěného nábytku. Po tomto skvělém dni jsme se bohužel museli vrátit zpátky do Kyjova. Všichni jsme se výlet moc užili.

Eva Rakušanová, 8. A

VILA LÖW BEER
Dne 3. 3. 2020 jsme se třídou navštívili vilu Tugendhat a poté vilu Löw Beer. Ta je postavena v secesním stylu podle návrhu architekta Alexandera von Neumanna. Vilu si od dědiců původního majitele průmyslníka Moritze Fuhrmanna koupila rodina Löw-Beerových. Alfred a Marianna Löw-Beerovy kromě vily koupili i veliký pozemek k ní patřící. Část pozemku pak věnovali své dceři Gretě jako svatební dar. Nejkrásnější část z celé vily je centrální hala. Nachází se zde krb a schodiště vedoucí do druhého patra, jinak je hala úplně prázdná (teda kromě svícnu ležícího na krbu). Je to nejkrásnější část díky hornímu prosvětlení, velkému prostoru a dřevěnému, nádherně vyřezávanému zábradlí ve druhém patře. Bohužel v roce 1940 německá okupační vojska vilu zabavila pro potřeby gestapa. Objekt už nebyl nikdy vrácen majitelům, protože byl po roce 1945 znárodněn a roku 1954 převeden do majetku československého státu. V letech 1962-2012 zde sídlil Domov mládeže a kromě toho od roku 2001 je v majetku Jihomoravského kraje a ve správě Muzea Brněnska. Mezi léty 2013 a 2014 se uskutečnila kompletní památková obnova objektu. V roce 2016 byla vila otevřena pro veřejnost. Vily Tugendhat a Löw Beer jsou moc pěkné a obě mají zajímavý příběh, proto doporučuji všem se do nich podívat.

Jan Mikuláš Krajtl, 8. A
Fotogalerie


ŠD - Karneval 2020

Fotogalerie


Pololetní vernisáž
Než naši žáci před pololetními prázdninami radostně opustili budovu školy, dostali k vysvědčení moc pěkný dárek. Výjimečný dárek. Proč výjimečný? Protože jej nadělily dvě žákyně svým spolužákům, své škole. Žákyně 9. B Kateřina Valentová a 9. D Marie Sedlářová se rozhodly v prostorách školní galerie vystavit své výkresy, obrázky i malby. Jsou na nich portréty, zvířata, krajiny.  

Náš moderátor Kristián Pavluš měl pro Marii nachystané otázky, tak jsme se dozvěděli, že se tato mladá malířka věnuje svému koníčku od velmi raného dětství, kdy první díla vytvářela na zdech svého pokojíčku i obýváku doma. Rozvíjet se dále chce na střední umělecké škole. Patrně ne na jejích zdech.

Katka z důvodu nemoci nebyla přítomna. Její barevné obrazy s motivy krajiny a zvířat jsou velmi působivé a precizně propracované. Vernisáží nás vynikajícími a vtipnými hudebními, pěveckými a recitačními výkony provázeli žáci a žákyně 7. A, 8. A a 9. A.

Velmi jim za to děkujeme.

I. Machová, J. Aberlová, V. Bočková
Fotogalerie
Videogalerie


Polonéza 9. ročníku
V pátek 24. 1. 2020 se uskutečnil v Kulturní domě v Kyjově tradiční školní ples. Jako každý rok, i letos jej zahajovali žáci devátých tříd svoji polonézou.

Fotogalerie
Videoprezentace


Regionální výchova na 1. stupni
Předvánoční období na 1. stupni naší školy je každoročně zaměřeno na plnění důležité součásti školního vzdělávacího programu – regionální výchovu. Advent byl zahájen výzdobou školy, na které se podíleli všichni žáci, jejich učitelky i vychovatelky školní družiny. Paní učitelky zařadily do výchovy i vzdělávání učivo o lidových obyčejích našeho regionu v adventním období. I letos žáci prvních tříd navštívili skanzen ve Strážnici, kde se zúčastnili výukového programu s názvem Radujme se, veselme se. Společně jsme obdivovali vánoční vystoupení žáků ZUŠ Kyjov i šikovnost lidových umělců v kyjovském muzeu. V pracovních činnostech a ve výtvarné výchově děti připravovaly výrobky na vánoční jarmark, hudební výchova byla zaměřena na zpívání na schodech a na pěveckou soutěž Vánoční rolnička. Celou školou zněly vánoční koledy, ve třídách proběhly vánoční besídky – děti dramatizovaly scénky s vánočními tématy, recitovaly básničky, soutěžily a zajistily pohoštění pro své spolužáky. Vánoční dílny byly v tomto roce zaměřeny na práci se dřevem. I když už jsou Vánoce za námi, zbyla nám pěkná vzpomínka na příjemně prožité chvíle s kamarády. Děkujeme všem zaměstnancům školy, kteří se podíleli na vytvoření pravé vánoční nálady.

Kolektiv zaměstnanců 1. stupně
Fotogalerie


Dramatická výchova v první třídě
Už od září je dramatická výchova nedílnou součástí výuky v naší třídě. Děti přednáší, dramatizují a hrají pohádky velmi rády. Pro své spolužáky z jiných tříd si připravily vánoční pásmo básniček, písniček a pohádek, za které sklidily velký potlesk. Pohádka O ČERVENÉ KARKULCE byla také součástí vystoupení na vánoční besídce pro rodiče. Všem malým hercům patří pochvala.

tř. uč.  1.C  Mgr. Eva Pokorná
Fotogalerie


Strážnice
Žáci prvního a pátého ročníku navštívili v předvánočním čase Skanzen ve Strážnici, který nabízel program „Radujme se, veselme se.“ Děti se zde seznámily se zvyky, obyčeji a poznaly způsob života na moravské vesnici na přelomu 19. a 20. století. Ochutnaly dobové vánoční cukroví a vyzkoušely si zdobení perníčků i výrobu svíček. Všem se tu moc líbilo.

Mgr. Eva Pokorná
Fotogalerie


Vánoční dílny ve 2. B
Žáci 2. B třídy si v pátek 13. 12. 2019 vyráběli hvězdu z dřevěných prvků. Tato činnost žáky velmi zaujala, nejdříve prvky obrousili smirkovým papírem, pak je nasunovali na tyčky a pomocí lepidla je zkompletovali do hvězdy.

Po svačině jsme navštívili muzeum, tam si děti vyzkoušely zdobení perníčků, zdobení technikou ,,enkaustika“ a zdobení kuliček vlny vpichováním barevné vlny. Děti si také mohly koupit drobnosti z včelího vosku a z korálků.

Na závěr jsme se podívali pod vedením pana Pokorného na výstavu Bude zima, bude mráz.

Mgr. L. Moudrá, B. Šťastná
Fotogalerie


Exkurze do muzea 3. A
V pátek 13. prosince 2019 navštívili žáci 3. A třídy Vlastivědné muzeum v Kyjově, které v adventní čas nabízelo veřejnosti a školám výstavu „Bude zima, bude mráz“ a ukázky tradiční rukodělné výroby našich předků. Program „Vánoce se blíží“ přiblížil dětem výrobu keramiky, figurek z kukuřičného šustí, korálkových ozdob na vánoční stromek, zdobení perníčků, spřádání vlny, výrobu přáníček. Některé činnosti si žáci sami vyzkoušeli.

Fotogalerie


Vánoční jarmark
Ve čtvrtek 12. 12. 2019 proběhl na naší škole vánoční jarmark plný pěkných výrobků. Tentokrát se konal v budově Újezd.

O úvodní melodii se postarali žáci čtvrtých a pátých tříd se svými vyučujícími. Děvčata z 5. A třídy přispěla do programu několika verši. O hudební část se podělili Malí zpěváčci a Dětská cimbálová muzika ze Základní umělecké školy. K vánoční atmosféře patří punč a cukroví. To připravily žákyně sedmých tříd.

Myslím, že jsme všichni společně strávili příjemné předvánoční odpoledne.

Fotogalerie


Mikuláš a jeho parta
Na začátku prosince naši školu, jako spoustu jiných míst, navštívil Mikuláš se svými kamarády. Všichni žáci od nich obdrželi drobnou odměnu. Ti zlobiví i trochu dobrých rad do života. Fotoreportáž z jejich pobytu u nás najdete ZDE.

Za dárek pro děti děkujeme našemu SRPŠ.

Čertí škola
Dne 4. 12. proběhl v 2. A projektový den „Čertí škola.“ Motiv čertů se prolnul celým vyučováním. Děti přišly v kostýmech čertů i čertic a pracovaly v „čertích hnízdech.“ Společně řešily úkoly, aby si osvojily dovednosti spolupráce a kooperace. Napsaly si čertovský diktát, v matematice si zahrály čertí bingo, vytvořily a nakreslily si čerty. Projekt přinesl nejen poučení, ale i zábavu a dětem se v čertí škole líbilo.

Fotogalerie


Exkurze do skláren Vetropack Moravia Glass Kyjov
V rámci učiva prvouky se 27., 28. a 29. listopadu 2019 zúčastnily třídy 3.A, 3.B a 3.C exkurze do kyjovských skláren. Po příchodu nás přivítali dva průvodci, kteří nás seznámili s bezpečnostními pokyny a rozdali nám ochranné brýle. Následovala malá ukázka historie závodů a produktů kyjovských skláren. Sklárna byla postavena roku 1883 a v roce 1991 ji převzala švýcarská firma Vetropack, která je jedním z vedoucích výrobců obalového skla v Evropě. Výroba skla si od 19. století prošla výraznou industrializací. Od zcela ruční výroby přešla ke stoprocentní mechanické práci. Byli jsme rozděleni do dvou skupin a prošli jsme celý proces výroby skla. Od horka u sklářských van, kde se mísí suroviny, přes jednotlivé už vytvarované láhve, pohybující se po pásovém dopravníku až k balení napěchovaných palet, jsme viděli snad vše, co obnáší výroba obalového skla. Navštívili jsme také velín, který je srdcem výroby. Exkurze byla moc zajímavá a poučná, dětem i paní učitelkám se velmi líbila.

Fotogalerie


Beseda s přímým účastníkem revolučních událostí v roce 1989
Tato akce proběhla v pátek 22. 11. 2019 v kinosále ZŠ J. A. Komenského. Pan Príbiš žákům 4. tříd vyprávěl o událostech té doby, přiblížil jim i historii vzniku oslav Dne studenstva z roku 1939 a přinesl i pár ukázek novin a pomůcek z doby sametové revoluce. Na závěr besedy odpovídal na dotazy žáků i učitelů.


Halloween
Projekt Halloween připravili na naší škole žáci 1. C a 5. A. Tyto třídy se proměnily v halloweensky strašidelné. Hemžilo se to tu čarodějnicemi, duchy, strašidly a dalšími hrůzostrašnými maskami. Krásnou výzdobu tříd s netopýry a dýněmi doplňovaly kouzelné dobroty, které připravily maminky. Děti si tak mohly pochutnat na krvavých prstech, perníčkových netopýrech nebo muffinech s očima. Halloweenský průvod obešel třídy na Seifertově náměstí a tak se i ostatní žáci měli možnost dozvědět o Halloweenu, jeho původu, symbolech a tradici. Žáci páté třídy měli pro prvňáčky připravený program s hrami a soutěžemi. Všichni si zábavnou halloweenskou školu užili.

 tř. uč. Eva Pokorná a Radim Pokorný
Fotogalerie


Procházka po Kyjově
V rámci Projektu Kyjov a okolí v měsíci říjnu žáci 3. A, 3. B a 3. C absolvovali prohlídku města Kyjova. Paní průvodkyně Ing. Dita Hojačová žáky nejdříve zavedla na radnici, sídlo městského úřadu. V zasedací síni si prohlédli obrazy všech našich starostů. Prošli obřadní síní až na balkon, odkud bylo Masarykovo náměstí s Mariánským sloupem jako na dlani. Pak si žáci v zasedací místnosti vyzkoušeli hlasování, coby zastupitelé města. Dalším cílem prohlídky byl kostel Nanebevzetí Panny Marie, v jehož útrobách je hrobka 40-ti kapucínů. Dále žáci pokračovali k nejstarší budově v Kyjově a to k Zámečku, kde dnes sídlí vlastivědné muzeum. U kaple sv. Josefa si žáci prohlédli několik zbylých náhrobků na bývalém hřbitově, např. hrob jednoho z prvních starostů MUDr. Severina Joklíka. Zde jsme se s naší milou paní průvodkyní rozloučili a poděkovali  jí za velmi poutavé vyprávění.

Fotogalerie


Běh s trikolórou
V rámci oslav 101. výročí vzniku samostatnosti ČSR se v městském parku dne 25. 10. 2019 konal 12. ročník štafetového Běhu s trikolórou. V tomto závodě bojovaly o nejlepší umístění štafety žáků z 3. – 5. ročníku základních školy Dr. Joklíka, Milotic, Kostelce a ZŠ J. A. Komenského Kyjov. Byl to napínavý souboj od začátku až do konce a několikrát se rozhodovalo o vítězství až na cílové čáře. Závod se vydařil nejen díky počasí, ale i díky ostatním žákům, kteří svým fanděním dotvářeli skvělou atmosféru. Velký obdiv patří žákyním 3. třídy ze ZŠ a MŠ Kostelec, jejichž škola, co do počtu žáků, se nemůže srovnat s velikostí ostatních zúčastněných škol, a přesto dokázaly zvítězit! Velký dík patří i všem pedagogům, kteří své žáky na tento běh pečlivě připravovali a také všem pomocníkům – žákům z 9. B, díky jejichž pomoci měla celá akce hladký průběh.

Naše škola získala titul Ekoškola a tak letos došlo z tohoto pohledu ke změnám  i při organizování Běhu s trikolórou. Medaile z umělé hmoty byly nahrazeny dřevěnými, čokolády pro medailisty byly bez palmového tuku a na občerstvení pro závodníky jsme zabezpečili kelímky na opakované použití. Děkujeme všem, kteří nám v tomto směru vyšli vstříc.

Výsledky:

3. třídy – dívky: 3. třídy - chlapci:
1. místo ZŠ a MŠ Kostelec 1. místo ZŠ a MŠ Dr. Joklíka
2. místo ZŠ J. A. Komenského 3. C 2. místo ZŠ J. A. Komenského 3. C
3. místo ZŠ a MŠ Dr. Joklíka 3. místo ZŠ J. A. Komenského 3. A
   
4. třídy – dívky: 4. třídy - chlapci:
1. místo ZŠ a MŠ Dr. Joklíka 1. místo ZŠ J. A. Komenského B
2. místo ZŠ J. A. Komenského A 2. místo ZŠ J. A. Komenského A
3. místo ZŠ J. A. Komenského B 3. místo ZŠ a MŠ Milotice
   
5. třídy – dívky: 5. třídy - chlapci:
1. místo ZŠ J. A. Komenského A 1. místo ZŠ a MŠ Milotice
2. místo ZŠ a MŠ Milotice 2. místo ZŠ J. A. Komenského A
3. místo ZŠ a MŠ Dr. Joklíka B 3. místo ZŠ a MŠ Dr. Joklíka A

Fotogalerie


Návštěva Hvězdárny a planetária Oldřicha Kotíka Ždánice
V pondělí 14. 10. 2019 navštívili žáci 2. A a 3. C Hvězdárnu a planetárium Oldřicha Kotíka ve Ždánicích a následně ve středu podnikli tu stejnou návštěvu žáci 3. A a 3. B třídy. Pan průvodce dětem zprostředkoval stručnou procházku Sluneční soustavou. Ukázal dětem všech 8 planet a jejich Měsíce. Názorně jim předvedl střídání dne a noci i střídání ročních období. Dále jim pověděl o Slunci a jeho vlivu na Zemi. Jeho výklad byl velmi poutavý i tím, že zapojoval děti, které toho také hodně věděly o vesmíru.

Naše návštěva byla první, ale zdaleka ne poslední. Jistě brzy zase rádi přijedeme.

Fotogalerie


72 hodin
Už poosmé se naše škola zapojila do projektu 72 hodin pod názvem „Uklidíme si okolí školy“. Ve čtvrtek 10. a v pátek 11. října vyráželi žáci se svými vyučujícími v hodinách pracovních činností ven. Jejich cesta vedla do garáže školy pro kbelíky, smetáky, lopaty a rukavice. Každá třída měla svůj úsek, ve kterém žáci posbírali odpadky a spadané větve.

Páťáci se rozběhli po parčíku pod školou a našli plno různých odpadků, které odhazují výrostci, jimž se v parčíku líbí.

Čtvrťáci sbírali odpadky ze záhonků a chodníků v ulici k Seifertovu náměstí a v parčíku na Seifertově náměstí.

Šesťačky vytrhaly plevel a zametly chodník u školy. Sedmáci ostříhali větve plné trnů přesahujících z keřů ptačího zobu a uklízeli okolo hřiště. Do projektu se zapojilo tentokrát 7 tříd. Všechny děti se divily, kdo ten nepořádek udělal, když vidíme na každém kroku odpadkové koše.

koordinátorka projektu, Mgr. Jitka Režňáková
Fotogalerie


Modrá
Žáci 7. tříd jeli 1. října na exkurzi do Modré. Navštívili expozici Živá voda, kde se seznámili s mnoha živočichy žijícími v blízkosti vody či ve vodě. Známé i méně známé ryby obdivovali v „ tunelu“ i venku. Dalším bodem programu byla prohlídka terárií. Žáci zhlédli zajímavé hady, žáby a jiná terarijní zvířata. Posledním bodem byla prohlídka Archeoskanzenu Modrá. Zajímavý historický výklad byl doplněn ukázkou výroby keramiky na hrnčířském kruhu. Velmi oblíbená byla také lukostřelba.

V. Bočková
Fotogalerie


Veletrh středních škol v Kyjově
Ve středu 23. září jsme se s devátými ročníky zúčastnili akce Veletrh středních škol Kyjovského Slovácka, kde se prezentovaly místní střední školy a učiliště. Součástí akce byla tzv. úniková hra, ve které měly třídy za úkol odpovědět na otázky týkající se jednotlivých profesí a škol. Ze všech zúčastněných tříd se poté losoval jeden výherce. Štěstí se při tom usmálo na třídu9. A, která za správně splněný úkol vyhrála dort a také školní výlet do Muzea ve Vagónu v Ratíškovicích a projížďku šlapací drezínou. Výhercem z individuálních dotazníků se stal Lukáš Berka z 9. D, který získal výlet pro celou rodinu.

Děkujeme Kyjovskému Slovácku v pohybu a za hezkou akci a milé ceny. Věřím, že si je žáci patřičně užijí. 

Mgr. Alžběta Rajsiglová
Fotogalerie


Zábavné odpoledne pro děti z 1. tříd
Jako na začátku každého nového školního roku jsme i letos mezi sebe slavnostně přivítali naše prváčky. V pátek 27. září odpoledne proběhlo slavnostní pasování na školáky panem ředitelem.

Děti si připravily krátká vystoupení pro hosty, kterými byli jejich rodiče.  Po slavnostní části nastala zábava – tanec a soutěže pro malé i velké. Po vynaložené námaze následoval táborák s opékáním špekáčků. Součástí příjemného odpoledne byla i tradiční výstava draků a dýní, které vyrobili naši žáci s pomocí rodičů. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě programu a pekařství Havlíček za sponzorování akce.

Fotogalerie


Svatováclavský běh
V rámci oslav Dne české státnosti se v městském parku dne 25. 9. 2019 konal Svatováclavský běh. V tomto závodě bojovaly o nejlepší umístění štafety žáků z 1. – 5. ročníku naší školy.  Závod se vydařil nejen díky počasí, ale i díky ostatním žákům, kteří svým fanděním dotvářeli skvělou atmosféru.


Podzim na dědině
V pondělí 23. září 2019 navštívili žáci 3.A, 3.B, 3.C a 2.A třídy akci ve Strážnici pod názvem „Podzim na dědině“. Děti se seznámily s vybranými činnostmi závěru hospodářského roku. Pomohly při sběru brambor, které vyoral kůň. Poznávaly byliny a plodiny, které mají léčivé účinky. Ochutnaly tzv. „podlistníky“ z bramborového těsta a jablečný mošt. Podívaly se, jak se vařily brambory, šlapalo zelí, dralo peří a „šústala“ kukuřice. Na závěr si mohly osahat vyčiněné kožešiny lišky a dozvěděly se mnoho zajímavého o myslivosti. Akce se dětem moc líbila, protože si mohly jednotlivé práce samy vyzkoušet v malebném prostředí Muzea jihovýchodní Moravy.

Fotogalerie


4. B navštívila planetárium a Bruno
V minulé školním roce jsme vydělali na akci Abeceda peněz ve spolupráci s Českou spořitelnou nemalou částku.  Rozhodli jsme se, tento výdělek utratit v Brně. Naše první kroky vedly do planetária na program Země v pohybu, což se nám hodilo k přírodovědnému učivu v tomto roce. Moc se nám líbilo pozorování hvězdné oblohy i využití venkovní vědecké stezky. Potom jsme se jeli vyřádit do family parku Bruno. Zábavné atrakce jako skluzavky, autíčka, lezení v sítích nás dokázaly bavit celé tři hodiny. Moc jsme si to užili a zpestřili si tím naše školní vyučování.

FotogalerieŠKOLNÍ ROK 2018–2019

Škola v přírodě
Žáci 4. A, 4. B a  4. C  se zúčastnili od 10. 6. do 14. 6. ozdravného pobytu v rekreačním středisku HUTISKO SOLANEC. Zahájili ho túrou k bohu Radegastovi a kostelu sv. Cyrila a Metoděje. V dalších dnech na děti čekaly sportovní soutěže, táborák, diskotéka, výšlap do Hutiska, návštěva stájí a výlet do skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm. Počasí bylo krásné a tak si všichni pobyt výborně užili.

Mgr. Eva Pokorná
Fotogalerie


Návštěva psího útulku
Děti ze 4. A naučila spolužačka Sabinka Hrubá vyrábět hračky pro psy. Společně se pak vydaly do psího útulku do Hodonína, kde udělaly radost všem pejskům, kterým přivezly s sebou kromě hraček také pamlsky a deky. Žákům patří velká pochvala za dobré srdce. Za odměnu se mohli potěšit se zvířátky v ZOO Hodonín.

tř. uč. Mgr. Eva Pokorná
Fotogalerie


Ochrana člověka za mimořádných situací
Ve dnech 24. a 25. 6. 2019 si všichni naši žáci ověřili formou projektového dne své znalosti a dovednosti v oblasti první pomoci, hašení požárů, pravidel pro evakuaci a chování v dalších mimořádných situacích. Žáci prvního stupně se mohli na vlastní oči přesvědčit, co všechno zvládne policejní pes. O tom, že si spoustu informací mohou najít v městské knihovně, jim vyprávěly její zaměstnankyně. Starší kamarádi jim přinesli ukázat své domácí mazlíčky a seznámili je s jejich chovem.

Všem žákům předvedli hasičský vůz a techniku, kterou disponují, členové SDH Kyjov.

Všem externím spolupracovníkům za jejich pomoc děkujeme. Velký dík patří pedagožkám, žákyním a žákům střední zdravotnické školy, kteří si pro nás na oba dny připravili stanoviště zaměřená na první pomoc.

Na druhém stupni mezi sebou jednotlivá družstva ve svých znalostech soutěžila. Není důležité, kdo byl nejlepší. Vítězem je každý, kdo se něco nového naučil.

Fotogalerie


Abeceda peněz – 4. A
Naše třída se v letošním školním roce zúčastnila projektu finanční gramotnosti ABECEDA PENĚZ, který organizuje Česká spořitelna. Žáci pracovali jako firma SUPERKUTILOVÉ s.r.o., vyráběli výrobky na prodej, vymýšleli strategie prodeje, reklamu, počítali náklady a zisk. Jarmark se vydařil a děti si mohly za utržené peníze nejen užít krásný výlet, ale udělat také radost malým pacientům nemocnice a seniorům.

Tř. uč. 4. A Mgr. Eva Pokorná
Prezentace projektu


J. A. K. SHOW
Letošní ročník J. A. K. SHOW se nesl v duchu Titanicu.

Starý pár (Monika Šimková a Petr Ticháček), který se účastnil plavby, vzpomíná na pěveckou soutěž na lodi. Porota po prvním kole rozdala obálky, v nichž našli postupující do druhého kola palubní lístek, tedy vstupenku do finále. Vypravěčem byl Ondřej Havelka (9.B).

Diváci rozhodli o konečném pořadí zpěváků takto:

  1. místo Šimon Sabáček  -  8.B
  2. místo Zdeňka Kovářová  - 6.A
  3. místo Natálie Polášková  - 9.C

Chtěla bych poděkovat žákům devátých tříd i všem učitelům, kteří mně s přípravou a realizací soutěže hodně pomohli.

M. Žáková
Fotogalerie


Londýn
Vyrazili jsme v neděli 26. května v osm hodin ráno. Jeli jsme bez jakýchkoli komplikací přes Německo, Holandsko a Belgii do francouzského města Dunkerque. Tady jsme nastoupili na trajekt. Plavili jsme se asi dvě hodiny do anglického Doveru. Po vylodění jsme zamířili do Londýna. Celá naše cesta trvala asi 25 hodin.

Když jsme druhý den dorazili do Londýna, byli jsme sice unavení, ale prohlídku Westminsteru jsme si nemohli nechat ujít, takže jsme se krásně prošli a mohli jsme vidět Westminsterský palác a Big Ben, London Eye, Westminsterské opatství, Buckinghamský palác, náměstí Piccadilly Circus a Trafalgar Square, Covent Garden a nakonec Greenwich. Po tomhle dlouhém dni si nás na parkovišti vyzvedly rodiny, u kterých jsme byli po zbytek zájezdu ubytovaní.

Třetí den, když jsme se ráno připravili a posnídali, nás jeden z členů rodiny odvezl na parkoviště. Odtud jsme v osm hodin autobusem směřovali do Harry Potter Studios, jsou zde krásné ateliéry, kde se točily filmy o Harrym Potterovi, kulisy, celé ulice, kostýmy, masky, obchod se suvenýry, místnost s drakem, který na vás chrlí oheň. Dále je tu k zakoupení máslový ležák a vyzkoušení létání na nimbusu. Pak jsme se přesunuli do města Cambridge. Následovala procházka uličkami kolem řeky Cam a návštěva vybrané koleje. Tímhle jsme zakončili den a opět si pro nás přijely rodiny.

Čtvrtý den byl odjezd v osm hodin, tentokrát do města Brighton. Zde jsme viděli královský palác Royal Pavilion, uličky the Lines, zábavné molo a oblázkovou pláž. Navštívili jsme mořské akvárium Sea Life Centre, nejvyšší bílé útesy Beachy Head a Eastbourne.

Poslední den bylo na programu muzeum voskových figurín Madame Tussaud´s, ve kterém jsme se mohli vyfotit se slavnými osobnostmi a projet se taxikem. Prohlídka City of London: The Tower of London, Tower Bridge, Bank of England Museum a St. Paul´s Cathedral. Pak jsme si už jen nakoupili jídlo na cestu a kolem osmé hodiny večer jsme vyrazili na trajekt. Domů jsme jeli přes Francii a Německo. Přijeli jsme 31. května asi v šest hodin večer.

V Londýně se nám všem moc líbilo.

Fotogalerie


MDD – školní olympiáda 2019
Mezinárodní den dětí jsme na prvním stupni opět oslavili sportem. Soutěžili jsme v atletických disciplínách o titul nejvšestrannější sportovkyně a nejvšestrannějšího sportovce jednotlivých tříd. Všichni bojovali s velkým nasazením a podali výborné výkony. Na závěr olympiády proběhly přátelské zápasy ve vybíjené mezi třetími, čtvrtými a pátými třídami.

Fotogalerie


8. D - Exkurze do Vily Tugendhat
Ve středu 15. května jsme společně se třídou8. Avyrazili na exkurzi do Vily Tugendhat do Brna. Vydali jsme se na komentovanou prohlídku. Navštívili jsme úplně horní patro, ve kterém se nacházely ložnice dětí, vychovatelky, rodičů, dále i náležité koupelny. O patro níže se rozprostírala obrovská místnost s ocelovými sloupy a vzácnou onyxovou stěnou, před kterou jsme se mohli vyfotit. Pak jsme sestoupili do technických prostor, kde se nacházela prádelna a fotokomora s trezorem na kožichy. Po rozloučení s průvodkyní jsme vyšli do krásné zahrady, kde se nám naskytl krásný pohled na vilu.

Fotogalerie


8. D - Muzeum naftového dobývání a geologie, Úřad práce Hodonín
Dne 6. května 2019 absolvovala naše třída exkurzi do muzea naftového dobývání a geologie v Hodoníně, kde jsme se dozvěděli, co to ropa vůbec je, jak vzniká a jak se těží. Celá prohlídka byla doplněna mnoha pokusy, které jsme si mohli sami vyzkoušet. Poté jsme se přesunuli do budovy úřadu práce, kde jsme vyplnili test studijních předpokladů. Mohli se přeptat na střední školy v okolí a vyhledat, o kterou profesi je v dnešní době zájem. 

Fotogalerie


BEŠKO jarmark
BE - jako béčko, ŠKO - škola. 24. 4. 2019 vyvrcholil projekt České spořitelny a 4. B - Abeceda peněz - prodejním jarmarkem. Na projekt se žáci připravovali pod vedením paní učitelky třídní Markéty Jaroškové nejen v hodinách pracovních a výtvarných činností, kde vyráběli výrobky na prodej, ale počítali náklady a zisk v matematice, vymýšleli slogany, učili se básničky v jazyce českém. Projekt děti nadchnul a bavil.

Kůřilová
Videosestřih


Slavnosti vypouštění ježků
V úterý 2. dubna 2019 se třída 2. C ze ZŠ J. A. Komenského Kyjov spolu s dětmi ze ZŠ Lovčice, ze ZŠ Bohuslavice a ze Speciální školy Za Humny zúčastnila Slavnosti vypouštění ježků. Akce probíhala na Boršovských loukách a uspořádala ji záchranná stanice pro volně žijící zvířata.

Každá škola si vybrala ježka, kterého pak děti měly vypustit do volné přírody. Nejprve se ale s ježky seznámily.  Učitelé se jich ptali, jestli ví, co dělá ježek v zimě a kde zimu strávil, proč ježek v zimě spí, kde se schovává a co ježek vlastně žere. Děti spoustu informací znaly a co nevěděly, tak jim učitelé pověděli. Také se dozvěděly, co jsou přírodní zahrady a proč je ježek ve znaku přírodních zahrad.

Když už děti věděly všechno potřebné, našly si klidné zákoutí, kde ježečkovi začaly stavět  domeček. S chutí se pustily do práce. Přinášely větve, listí a suchou trávu. Když byl domeček hotový, přichystaly ježkovi první večeři. Rozkrojily jablíčko, rozlouskly oříšek, vyklopily masovou konzervu a nakonec mu ke všemu nasypaly červy. Ježečka opatrně položily do domečku. Člověk přírodě neporučí, ježeček dal přednost svobodě a odešel neznámo kam. 

Ale jaké bylo překvapení, když se večer do domečku od dětí vrátil a s chutí povečeřel.

A kdyby chtěly mít děti doma na zahradě  ježka, můžou mu postavit podobný domeček. Třeba se u nich taky nějaký zabydlí.

Eva Pavlasová, třídní učitelka 2. C
Fotogalerie


Plavání – součást tělesné výchovy
Plavecký výcvik žáků 2. a 3. tříd proběhl během měsíců ledna, února a března. Žáci druhých tříd navštěvovali bazén ve Bzenci, žáci 3. tříd, kteří měli plavání už druhým rokem, dojížděli do bazénu v Ratíškovicích, který je určen pro vyspělejší plavce. Na závěr výcviku uspořádala plavecká škola závody a volné plavání.

Fotogalerie


TITANIC
26. a 27. března 2019 šesté třídy navštívily na brněnském výstavišti výstavu Titanic.

Výstava je velmi obsáhlá.  Nabízí ke zhlédnutí předměty vyzvednuté z potopené lodi, repliku salónu, chodbu mezi kajutami 1. třídy, kajutu 3. třídy či hrozivě hučící strojovnu.

Žákům se velmi líbil kus opravdového ledu, vystupujícího z hvězdné oblohy.

Každý návštěvník dostane palubní lístek se jménem skutečného pasažéra a na konci výstavy může své jméno najít na tabuli, kde jsou uvedeni přeživší, ztracení i utonulí cestující.

Výstava je velmi poučná a žákům přináší mnoho poznatků z dané doby, ať o vědeckých objevech, lékařských vynálezech, rozvoji automobilismu či umění. Získané vědomosti si žáci mohou následně ve škole vyzkoušet v tematickém testu, který je součástí celé akce.

V. Bočková
Fotogalerie

Anotace – Markéta Dočekalová, 6. A


Půjdeme do školy
Projekt Půjdeme do školy je určen pro budoucí prváčky. Jeho cílem je hravou formou seznámit děti s prostředím školy a informovat rodiče s možnostmi, které jejich dětem naše škola nabízí.

Během pěti setkání si děti vyzkoušely, jaké to je sedět ve školní lavici -   měly výtvarnou, pracovní,  hudební  i tělesnou výchovu. Poslední setkání bylo věnováno ukázkám práce školních kroužků.

Fotogalerie


ŠD –Ukázka zemědělských strojů – p. Ing. Horák

Fotogalerie


Školní ples
23. 2. 2019 pořádala škola J. A. Komenského Kyjov ples, na kterém vystoupili žáci 9tých tříd, pod vedením paní učitelky Hany Juříkové, s nacvičenou polonézou.

Videosestřih


Karneval ve školní družině

Fotogalerie


Vánoční období na 1. stupni
Předvánoční  čas jsme i letos věnovali přípravě na společně setkání dětí a rodičů na školním jarmarku. Děti vyráběly drobné dárky, které nabízely hostům. K dobré náladě hrála dětská cimbálová muzika, vystoupily děti z kroužku Malí zpěváčci i z dramatického kroužku. Škola byla vánočně vyzdobena a největší radost jsme měli z velkého počtu návštěvníků. Jako v každém roce jsme měli mikulášskou nadílku, zpívání u stromečku a jesliček i pěveckou soutěž . Celý měsíc prosinec zněly školou vánoční koledy, zářil nazdobený stromeček a voněly perníčky.

Fotogalerie


Předvánoční sportovní turnaje
Poslední školní den roku 2018 v naší škole patřil sportu a pohybu. Podle věkových kategorií se žáci druhého stupně rozhýbali hrou stolního tenisu, soutěživými hrami, vybíjenou nebo hrou ringo.
Vybraní žáci 8. a 9. tříd se za vydatné podpory svých fanoušků utkali v basketu.
Za aktivní účast i fandění všem děkujeme a přejeme jim, aby se pro ně stal sport důležitou součástí každodenního života.

Fotogalerie


Mikulášská nadílka
Ve středu 5. prosince k nám do školy přišla vzácná návštěva, Mikuláš. Samozřejmě nezapomněl vzít své věrné pomocníky anděla a čerta. Zlobivé děti u nás nenašli a tak odměnili drobnými sladkostmi ty hodné. Děti jim za to zazpívaly, řekly básničky a slíbily, že i v příštím roce budou hodné.

Za zakoupení sladkostí děkujeme SRPŠ.
Fotogalerie


Čertí škola
V úterý dne 4. 12. se ve třídě 1. A uskutečnil celodenní projekt Čertí škola. Celý den probíhala výuka na čertí téma. Ve čtení jsme četli text o čertovi, psali čertí diktát, v matematice rozdělovali čertům uhlí a počítali čertí příklady. Naučili jsme se básničku o čertovi, zazpívali a zatancovali čertí taneček. Dokonce si vyrobily malého čerta a nakreslily obrázky čertů. V čertí škole se všem dětem moc líbilo a tento den si všichni skvěle užili.

Mgr. Isabela Klečková tř. uč.
Fotogalerie


Běh s trikolórou
V rámci oslav 100. výročí vzniku samostatnosti ČSR se v městském parku dne 26. 10. 2018 konal 11. ročník štafetového Běhu s trikolórou. V tomto závodě bojovaly o nejlepší umístění štafety žáků z 3.–5. ročníku základních školy Dr. Joklíka, Milotic, Kostelce a naší školy. Závod se vydařil nejen díky počasí, ale i díky ostatním žákům, kteří svým fanděním dotvářeli skvělou atmosféru.


7. A V brněnském podzemí
17. října využila třída 7. A jednoho z posledních krásných a slunečných dnů a vydala se prozkoumat brněnské podzemí pod Zelným trhem. Toto turisty oblíbené místo seznamuje své návštěvníky s historií města Brna prostřednictvím velmi zajímavé prohlídky. Žáci se seznámili s prostornými podzemními sklepy a dozvěděli se mnoho zajímavého o životě brněnských měšťanů, bohatých kupců i obyčejných lidí. Dále zde navštívili mučírnu s malými i velkými mučicími přístroji a dozvěděli o různých druzích trestů. Tato komentovaná prohlídka nás také pobavila pověstmi o lidech, kteří v této tajuplné historické části Brna žili. Měli jsme možnost se na Brno podívat jinýma očima, ne jen jako na město plné obchodů a mnoha lákadel, ale také jako na město plné zajímavé historie.

V. Bočková, P. Poláčková
Fotogalerie


Celé Česko čte dětem
Třídy 5.C a 5.D se 17.října 2018 zúčastnily v rámci projektu Celé Česko čte dětem besedy se současným brněnským autorem Pavlem Čechem, který píše knihy pro děti i dospělé. Zabývá se také tvorbou komiksů a ilustracemi . Jeho knížky získaly řadu ocenění a vyšly i v zahraničí. Beseda v knihovně se dětem velmi líbila, autor je zaujal svou bezprostředností a vcítěním se do jejich dětských duší. Vyzkoušel je také ze znalostí dětských hrdinů z knížek i filmového zpracování - obstáli jsme na výbornou.

 Eva Soldánová, tř. uč.
Fotogalerie


72 hodin už posedmé
V týdnu od 8. do 12. října 2018 se žáci a učitelé naší školy již tradičně zapojili do celorepublikového akce „72 hodin – ukliďme si kolem sebe“. Náš projekt jsme pojmenovali „Uklidíme si okolí školy“. V hodinách pracovních činností mladší žáci vysbírali odpadky okolo obou budov školy, v přilehlých ulicích a parčíku. Starší žáci uklidili obě hřiště, zametli chodníky a vytrhali trávu z parkoviště před školou. Počasí se vydařilo a práce nás bavila. Jenom jsme nemohli pochopit, proč všechny nalezené předměty někdo (i někteří z nás) odhazuje mimo odpadkové koše?

žáci ZŠ J. A. Komenského, Kyjov
Fotogalerie


Návštěva polských žáků u nás v Kyjově
Dne 4. 10. jsme přivítali naše polské kamarády v Hodoníně na nádraží. Všichni jsme se těšili a zároveň obávali, kdo přijede. Ve výsledku jsme všichni byli spokojení. Na nádraží jsme se rozdělili do dvojic a přivezli nové kamarády do Kyjova, kde jsme měli předem domluvený sraz s ostatními v kavárně Longus. V pátek jsme měli program ve škole. V 8.00 jsme předvedli program, který jsme nacvičili. Připravili jsme si zpěv, folklorní tanec, „šafl“ a hru na boownhackery. Vše se moc líbilo. Poté jsme měli pokusy s paní učitelkou Režňákovou. Po skončení jsme šli s paní učitelkou Kostihovou do sklárny. V sobotu jsme jeli do Moravského krasu. Po cestě zpátky jsme se zastavili na hodinku v Brně v nákupním centru Vaňkovka. Přijeli jsme všichni unavení, ale naštěstí už jsme nic jiného  v plánu neměli. Neděle byl den, který se mi nejvíc líbil. Byl volný program. Vzali jsme Krystiana do Mikulova. Nachystali jsme mu překvapení. Na výlet s námi jel náš kyjovský kaplan p. Tomusz Żurek. No a pak nastal den, na který jsme se nejmíň těšili. Bylo to pondělí a znamenalo odjezd našich polských kamarádů. Ale slíbili jsme jim, že si budeme psát a že se v květnu příštího roku uvidíme.

Jan Mikuláš Krajtl, 7. A
Fotogalerie


Barevný týden v 1. A
V minulém týdnu proběhl v 1. A  projekt "Barevný týden".

Cílem tohoto projektu bylo naučit děti chovat se bezpečně v dopravním prostředí, správně přecházet silnici.

Barevný týden proto, že děti chodily oblečené každý den v jedné ze světlých, výrazných barev, které mohou přispět na silnici k lepší viditelnost a  k bezpečí dětí v silničním provozu. Děti si barvy prožily, proto si lépe zapamatují, která barva je pro ně bezpečnější.

Na vycházce jsme se učili přecházet silnici a  všemi předměty se prolínalo toto téma. Děkuji všem rodičům za spolupráci.

Isabela Klečková tř. uč.
Fotogalerie


ŠD – 11.10.2018
ukázka výcviku psovoda městské policie  a německého ovčáka Edyho.

Fotogalerie


Zábavné odpoledne pro prváčky
V pátek 21. září připravily paní učitelky pro naše nové žáky zábavné odpoledne, abychom společně oslavili jejich první měsíc ve škole. Za přítomnosti rodičů, prarodičů a sourozenců nejdříve děti předvedly, co už se ve škole naučily. Potom následovalo překvapení – herci z divadla Kejkle se svým zábavným programem, který byl určen nejen pro děti, ale zapojit se mohli i rodiče. Na závěr byl zapálen táborák s opékáním špekáčků. Děkujeme firmě Havlíček, která věnovala čerstvý chléb pro všechny.

Fotogalerie


Adaptační program 6. A
Adaptační program byl nachystán tak, aby se žáci blíže seznámili prostřednictvím různých her a aktivit, naučili se spolu komunikovat, představit se, ptát se, odpovídat a vyjádřit svůj názor. Po řadě úkolů plněných ve třídě následovala vycházka a další venkovní aktivity. Žáci se velmi bavili, úkoly plnili svědomitě a pěkně si toto dopoledne užili.

Za třídu 6. A V. Bočková
Fotogalerie

VILA TUGENDHAT

Bylo úterý 3. března 2020 a třídy 8.A a 8.D se vydaly na výlet společně s paní učitelkou Bočkovou, jelo se do Brna doVily Tugendhat. V osm hodin ráno pro nás přijel autobus, všichni nasedli a vyrazili jsme. Počasí nám bohužel moc nepřálo, byla zima a nepřetržitě pršelo, ale tím jsme si výlet nenechali zkazit. Jakmile jsme přijeli do Brna a vysedli z autobusu, čekala nás ještě cesta k Vile. Na cestě se vyskytla ale velká překážka. Tou překážkou bylo obrovské schodiště, které jsme všichni museli zdolat. Nakonec jsme to zvládli a za odměnu jsme za chvíli přišli k Vile Tugendhat. Než nás ale pustili dovnitř, museli jsme si odložit své věci, aby se nestala nemilá nehoda a někdo něco neshodil. Když už jsme stáli u dveří, nedalo se nevšimnout toho, jak jsou vysoké. Měřily přesně tři metry. Jakmile jsme vstoupili, uviděli jsme dva stroje. Tyto stroje vám do několika sekund zabalily obuv do plastové folie, všichni z toho byli nadšení. Celou dobu nás provázela milá průvodkyně, která nám vykládala o historii Vily. Bylo to velmi zajímavé a hlavně poučné. Vilou jsme všichni chodilI i společně s průvodkyní. Mně se nejvíce líbila odpočinková místnost. Byl tam i klavír, na který nám zahrála naše talentovaná spolužačka Barbora Frajová. Ve Vile se také nachází onyxová stěna, která nás všechny ohromila hlavně tím, že pokud na ni dopadají sluneční paprsky, prosvítá. Když byla prohlídka u konce, měli jsme možnost si koupit nějaký suvenýr a také jsme si prošli nádhernou zahradu, ze které jsme viděli na celé Brno, včetně jeho dominant katedrály svatého Petra Pavla a hradu Špilberk. Aby toho nebylo málo, tak jsme také navštívili Vilu Löw-Beer, která patřila rodičům Grety Tugendhatové. Vilu jsme si mohli prohlédnout sami. Je velmi krásná, rozlehlá a plná zdobného dřevěného nábytku. Po tomto skvělém dni jsme se bohužel museli vrátit zpátky do Kyjova. Všichni jsme se výlet moc užili.

Eva Rakušanová, 8.A