Rychlý kontakt

Základní škola J. A. Komenského Kyjov,

příspěvková organizace města Kyjova
Újezd 990
697 24 Kyjov
Tel: +420 518 306 565
E-mail: zs.kom(zavináč)zskyjov.cz
Web: www.zskyjov.cz

Návštěvnost

Celkem návštěv:
375 574
Dnes:
55
Tento týden:
1 103
Unikátní návštěvníci:
97 890

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2020–2021

Literární soutěž města Kyjova
V literární soutěži na téma: "Co se mi líbí na babičce a dědečkovi (čeho si na nich vážím)?", kterou vyhlásilo město Kyjov, byli vyhodnoceni a odměněni 3 žáci naší školy – Mikuláš Hejda, Jan Vlach a Erik Žůrek, všichni z 5. D třídy. Moc jim blahopřejeme!


Baťůžkový projekt třídy 5. D
Třída 5. D se zapojila do Baťůžkového projektu do škol a v pátek 2. 10. předala 16 baťůžků naplněných potřebnými věcmi pro africké děti. Moc děkujeme rodičům našich žáků za podporu při této akci.


Svatováclavský běh
Dne 30. 9. 2020 se konal v městském parku Svatováclavský běh. V tomto závodě bojovaly o nejlepší umístění štafety žáků z 3. – 5. ročníku základní školy. Byl to napínavý souboj od začátku až do konce a někdy se rozhodovalo o vítězství až na cílové čáře. Závod se vydařil nejen díky počasí, ale i díky ostatním žákům, kteří svým fanděním dotvářeli skvělou atmosféru. Velký dík patří i všem pedagogům, kteří své žáky na tento běh pečlivě připravovali a také všem pomocníkům – žákům z 5. D, díky jejichž pomoci měla celá akce hladký průběh.

Fotogalerie


Pasování prvňáčků
1. září jsme přivítali v naší škole celkem 71 nových žáků. Ve čtvrtek proběhlo pasování prvňáčků. Tentokrát s ohledem na danou situaci se konalo v dopoledních hodinách a bez přítomnosti rodičů. Nejdříve děti pasoval pan ředitel a pak pro ně byly připraveny hry a soutěže na školním hřišti. Žáci si užili pěkné, slunečné a zábavné dopoledne. Ať se našim prvňáčkům daří!

Fotogalerie


Olympijský běh
Dne 16. září 2020 se žáci 1. stupně zúčastnili Olympijského běhu, jehož termín byl přesunut z původního červnového. Žáci všech tříd si symbolicky oběhli malý okruh v parku. Tentokrát se nejednalo o vítězství, ale o to, aby se olympijské myšlenky a hodnoty dostaly mezi co nejvíce dětí i dospělých, protože to rozhodně není jen o fyzickém sportování, ale i o umění se správně chovat, být fair, překonávat sám sebe, mít kamarády a umět s nimi vycházet, respektovat sebe, přátele, rodiče, učitele, jednoduše lidi ve svém okolí. Před během si děti mohly vyzkoušet i znalosti kolem historie olympiády v olympijském kvízu. Na závěr dostaly všechny děti medaile i diplomy, podepsané naším nejlepším biatlonistou Michalem Krčmářem.

Fotogalerie


Adaptační kurz 6. A
Za účelem seznámení se s novými spolužáky, prohloubení vztahů v rámci kolektivu a v neposlední řadě užít si co nejpříjemněji vyhrazený čas jsme strávili necelé dva dny v areálu hájenky v Haluzicích. Zde jsme se především prostřednictvím her a komunikačních aktivit snažili co nejlépe nastartovat naše společné čtyřleté působení v rámci školní docházky na ZŠ J. A. Komenského. Všem se nám spolu strávený čas moc líbil.

P. Poláčková
Fotogalerie


Adaptační kurz 6. B
Adaptační kurz třídy 6. B se uskutečnil 9. 9. – 10. 9. na Haluzické Hájence. Cílem kurzu bylo se vzájemně poznat a seznámit se s novými spolužáky. Pomocí různých her jsme se naučili také komunikovat a spolupracovat ve skupině. Jak jsme si to užili, si můžete prohlédnout ve fotoprezentaci.

FotoprezentaceŠKOLNÍ ROK 2019–2020

VILA TUGENDHAT
Bylo úterý 3. března 2020 a třídy 8.A a 8.D se vydaly na výlet společně s paní učitelkou Bočkovou, jelo se do Brna doVily Tugendhat. V osm hodin ráno pro nás přijel autobus, všichni nasedli a vyrazili jsme. Počasí nám bohužel moc nepřálo, byla zima a nepřetržitě pršelo, ale tím jsme si výlet nenechali zkazit. Jakmile jsme přijeli do Brna a vysedli z autobusu, čekala nás ještě cesta k Vile. Na cestě se vyskytla ale velká překážka. Tou překážkou bylo obrovské schodiště, které jsme všichni museli zdolat. Nakonec jsme to zvládli a za odměnu jsme za chvíli přišli k Vile Tugendhat. Než nás ale pustili dovnitř, museli jsme si odložit své věci, aby se nestala nemilá nehoda a někdo něco neshodil. Když už jsme stáli u dveří, nedalo se nevšimnout toho, jak jsou vysoké. Měřily přesně tři metry. Jakmile jsme vstoupili, uviděli jsme dva stroje. Tyto stroje vám do několika sekund zabalily obuv do plastové folie, všichni z toho byli nadšení. Celou dobu nás provázela milá průvodkyně, která nám vykládala o historii Vily. Bylo to velmi zajímavé a hlavně poučné. Vilou jsme všichni chodilI i společně s průvodkyní. Mně se nejvíce líbila odpočinková místnost. Byl tam i klavír, na který nám zahrála naše talentovaná spolužačka Barbora Frajová. Ve Vile se také nachází onyxová stěna, která nás všechny ohromila hlavně tím, že pokud na ni dopadají sluneční paprsky, prosvítá. Když byla prohlídka u konce, měli jsme možnost si koupit nějaký suvenýr a také jsme si prošli nádhernou zahradu, ze které jsme viděli na celé Brno, včetně jeho dominant katedrály svatého Petra Pavla a hradu Špilberk. Aby toho nebylo málo, tak jsme také navštívili Vilu Löw-Beer, která patřila rodičům Grety Tugendhatové. Vilu jsme si mohli prohlédnout sami. Je velmi krásná, rozlehlá a plná zdobného dřevěného nábytku. Po tomto skvělém dni jsme se bohužel museli vrátit zpátky do Kyjova. Všichni jsme se výlet moc užili.

Eva Rakušanová, 8. A

VILA LÖW BEER
Dne 3. 3. 2020 jsme se třídou navštívili vilu Tugendhat a poté vilu Löw Beer. Ta je postavena v secesním stylu podle návrhu architekta Alexandera von Neumanna. Vilu si od dědiců původního majitele průmyslníka Moritze Fuhrmanna koupila rodina Löw-Beerových. Alfred a Marianna Löw-Beerovy kromě vily koupili i veliký pozemek k ní patřící. Část pozemku pak věnovali své dceři Gretě jako svatební dar. Nejkrásnější část z celé vily je centrální hala. Nachází se zde krb a schodiště vedoucí do druhého patra, jinak je hala úplně prázdná (teda kromě svícnu ležícího na krbu). Je to nejkrásnější část díky hornímu prosvětlení, velkému prostoru a dřevěnému, nádherně vyřezávanému zábradlí ve druhém patře. Bohužel v roce 1940 německá okupační vojska vilu zabavila pro potřeby gestapa. Objekt už nebyl nikdy vrácen majitelům, protože byl po roce 1945 znárodněn a roku 1954 převeden do majetku československého státu. V letech 1962-2012 zde sídlil Domov mládeže a kromě toho od roku 2001 je v majetku Jihomoravského kraje a ve správě Muzea Brněnska. Mezi léty 2013 a 2014 se uskutečnila kompletní památková obnova objektu. V roce 2016 byla vila otevřena pro veřejnost. Vily Tugendhat a Löw Beer jsou moc pěkné a obě mají zajímavý příběh, proto doporučuji všem se do nich podívat.

Jan Mikuláš Krajtl, 8. A
Fotogalerie


ŠD - Karneval 2020

Fotogalerie


Pololetní vernisáž
Než naši žáci před pololetními prázdninami radostně opustili budovu školy, dostali k vysvědčení moc pěkný dárek. Výjimečný dárek. Proč výjimečný? Protože jej nadělily dvě žákyně svým spolužákům, své škole. Žákyně 9. B Kateřina Valentová a 9. D Marie Sedlářová se rozhodly v prostorách školní galerie vystavit své výkresy, obrázky i malby. Jsou na nich portréty, zvířata, krajiny.  

Náš moderátor Kristián Pavluš měl pro Marii nachystané otázky, tak jsme se dozvěděli, že se tato mladá malířka věnuje svému koníčku od velmi raného dětství, kdy první díla vytvářela na zdech svého pokojíčku i obýváku doma. Rozvíjet se dále chce na střední umělecké škole. Patrně ne na jejích zdech.

Katka z důvodu nemoci nebyla přítomna. Její barevné obrazy s motivy krajiny a zvířat jsou velmi působivé a precizně propracované. Vernisáží nás vynikajícími a vtipnými hudebními, pěveckými a recitačními výkony provázeli žáci a žákyně 7. A, 8. A a 9. A.

Velmi jim za to děkujeme.

I. Machová, J. Aberlová, V. Bočková
Fotogalerie
Videogalerie


Polonéza 9. ročníku
V pátek 24. 1. 2020 se uskutečnil v Kulturní domě v Kyjově tradiční školní ples. Jako každý rok, i letos jej zahajovali žáci devátých tříd svoji polonézou.

Fotogalerie
Videoprezentace


Regionální výchova na 1. stupni
Předvánoční období na 1. stupni naší školy je každoročně zaměřeno na plnění důležité součásti školního vzdělávacího programu – regionální výchovu. Advent byl zahájen výzdobou školy, na které se podíleli všichni žáci, jejich učitelky i vychovatelky školní družiny. Paní učitelky zařadily do výchovy i vzdělávání učivo o lidových obyčejích našeho regionu v adventním období. I letos žáci prvních tříd navštívili skanzen ve Strážnici, kde se zúčastnili výukového programu s názvem Radujme se, veselme se. Společně jsme obdivovali vánoční vystoupení žáků ZUŠ Kyjov i šikovnost lidových umělců v kyjovském muzeu. V pracovních činnostech a ve výtvarné výchově děti připravovaly výrobky na vánoční jarmark, hudební výchova byla zaměřena na zpívání na schodech a na pěveckou soutěž Vánoční rolnička. Celou školou zněly vánoční koledy, ve třídách proběhly vánoční besídky – děti dramatizovaly scénky s vánočními tématy, recitovaly básničky, soutěžily a zajistily pohoštění pro své spolužáky. Vánoční dílny byly v tomto roce zaměřeny na práci se dřevem. I když už jsou Vánoce za námi, zbyla nám pěkná vzpomínka na příjemně prožité chvíle s kamarády. Děkujeme všem zaměstnancům školy, kteří se podíleli na vytvoření pravé vánoční nálady.

Kolektiv zaměstnanců 1. stupně
Fotogalerie


Dramatická výchova v první třídě
Už od září je dramatická výchova nedílnou součástí výuky v naší třídě. Děti přednáší, dramatizují a hrají pohádky velmi rády. Pro své spolužáky z jiných tříd si připravily vánoční pásmo básniček, písniček a pohádek, za které sklidily velký potlesk. Pohádka O ČERVENÉ KARKULCE byla také součástí vystoupení na vánoční besídce pro rodiče. Všem malým hercům patří pochvala.

tř. uč.  1.C  Mgr. Eva Pokorná
Fotogalerie


Strážnice
Žáci prvního a pátého ročníku navštívili v předvánočním čase Skanzen ve Strážnici, který nabízel program „Radujme se, veselme se.“ Děti se zde seznámily se zvyky, obyčeji a poznaly způsob života na moravské vesnici na přelomu 19. a 20. století. Ochutnaly dobové vánoční cukroví a vyzkoušely si zdobení perníčků i výrobu svíček. Všem se tu moc líbilo.

Mgr. Eva Pokorná
Fotogalerie


Vánoční dílny ve 2. B
Žáci 2. B třídy si v pátek 13. 12. 2019 vyráběli hvězdu z dřevěných prvků. Tato činnost žáky velmi zaujala, nejdříve prvky obrousili smirkovým papírem, pak je nasunovali na tyčky a pomocí lepidla je zkompletovali do hvězdy.

Po svačině jsme navštívili muzeum, tam si děti vyzkoušely zdobení perníčků, zdobení technikou ,,enkaustika“ a zdobení kuliček vlny vpichováním barevné vlny. Děti si také mohly koupit drobnosti z včelího vosku a z korálků.

Na závěr jsme se podívali pod vedením pana Pokorného na výstavu Bude zima, bude mráz.

Mgr. L. Moudrá, B. Šťastná
Fotogalerie


Exkurze do muzea 3. A
V pátek 13. prosince 2019 navštívili žáci 3. A třídy Vlastivědné muzeum v Kyjově, které v adventní čas nabízelo veřejnosti a školám výstavu „Bude zima, bude mráz“ a ukázky tradiční rukodělné výroby našich předků. Program „Vánoce se blíží“ přiblížil dětem výrobu keramiky, figurek z kukuřičného šustí, korálkových ozdob na vánoční stromek, zdobení perníčků, spřádání vlny, výrobu přáníček. Některé činnosti si žáci sami vyzkoušeli.

Fotogalerie


Vánoční jarmark
Ve čtvrtek 12. 12. 2019 proběhl na naší škole vánoční jarmark plný pěkných výrobků. Tentokrát se konal v budově Újezd.

O úvodní melodii se postarali žáci čtvrtých a pátých tříd se svými vyučujícími. Děvčata z 5. A třídy přispěla do programu několika verši. O hudební část se podělili Malí zpěváčci a Dětská cimbálová muzika ze Základní umělecké školy. K vánoční atmosféře patří punč a cukroví. To připravily žákyně sedmých tříd.

Myslím, že jsme všichni společně strávili příjemné předvánoční odpoledne.

Fotogalerie


Mikuláš a jeho parta
Na začátku prosince naši školu, jako spoustu jiných míst, navštívil Mikuláš se svými kamarády. Všichni žáci od nich obdrželi drobnou odměnu. Ti zlobiví i trochu dobrých rad do života. Fotoreportáž z jejich pobytu u nás najdete ZDE.

Za dárek pro děti děkujeme našemu SRPŠ.

Čertí škola
Dne 4. 12. proběhl v 2. A projektový den „Čertí škola.“ Motiv čertů se prolnul celým vyučováním. Děti přišly v kostýmech čertů i čertic a pracovaly v „čertích hnízdech.“ Společně řešily úkoly, aby si osvojily dovednosti spolupráce a kooperace. Napsaly si čertovský diktát, v matematice si zahrály čertí bingo, vytvořily a nakreslily si čerty. Projekt přinesl nejen poučení, ale i zábavu a dětem se v čertí škole líbilo.

Fotogalerie


Exkurze do skláren Vetropack Moravia Glass Kyjov
V rámci učiva prvouky se 27., 28. a 29. listopadu 2019 zúčastnily třídy 3.A, 3.B a 3.C exkurze do kyjovských skláren. Po příchodu nás přivítali dva průvodci, kteří nás seznámili s bezpečnostními pokyny a rozdali nám ochranné brýle. Následovala malá ukázka historie závodů a produktů kyjovských skláren. Sklárna byla postavena roku 1883 a v roce 1991 ji převzala švýcarská firma Vetropack, která je jedním z vedoucích výrobců obalového skla v Evropě. Výroba skla si od 19. století prošla výraznou industrializací. Od zcela ruční výroby přešla ke stoprocentní mechanické práci. Byli jsme rozděleni do dvou skupin a prošli jsme celý proces výroby skla. Od horka u sklářských van, kde se mísí suroviny, přes jednotlivé už vytvarované láhve, pohybující se po pásovém dopravníku až k balení napěchovaných palet, jsme viděli snad vše, co obnáší výroba obalového skla. Navštívili jsme také velín, který je srdcem výroby. Exkurze byla moc zajímavá a poučná, dětem i paní učitelkám se velmi líbila.

Fotogalerie


Beseda s přímým účastníkem revolučních událostí v roce 1989
Tato akce proběhla v pátek 22. 11. 2019 v kinosále ZŠ J. A. Komenského. Pan Príbiš žákům 4. tříd vyprávěl o událostech té doby, přiblížil jim i historii vzniku oslav Dne studenstva z roku 1939 a přinesl i pár ukázek novin a pomůcek z doby sametové revoluce. Na závěr besedy odpovídal na dotazy žáků i učitelů.


Halloween
Projekt Halloween připravili na naší škole žáci 1. C a 5. A. Tyto třídy se proměnily v halloweensky strašidelné. Hemžilo se to tu čarodějnicemi, duchy, strašidly a dalšími hrůzostrašnými maskami. Krásnou výzdobu tříd s netopýry a dýněmi doplňovaly kouzelné dobroty, které připravily maminky. Děti si tak mohly pochutnat na krvavých prstech, perníčkových netopýrech nebo muffinech s očima. Halloweenský průvod obešel třídy na Seifertově náměstí a tak se i ostatní žáci měli možnost dozvědět o Halloweenu, jeho původu, symbolech a tradici. Žáci páté třídy měli pro prvňáčky připravený program s hrami a soutěžemi. Všichni si zábavnou halloweenskou školu užili.

 tř. uč. Eva Pokorná a Radim Pokorný
Fotogalerie


Procházka po Kyjově
V rámci Projektu Kyjov a okolí v měsíci říjnu žáci 3. A, 3. B a 3. C absolvovali prohlídku města Kyjova. Paní průvodkyně Ing. Dita Hojačová žáky nejdříve zavedla na radnici, sídlo městského úřadu. V zasedací síni si prohlédli obrazy všech našich starostů. Prošli obřadní síní až na balkon, odkud bylo Masarykovo náměstí s Mariánským sloupem jako na dlani. Pak si žáci v zasedací místnosti vyzkoušeli hlasování, coby zastupitelé města. Dalším cílem prohlídky byl kostel Nanebevzetí Panny Marie, v jehož útrobách je hrobka 40-ti kapucínů. Dále žáci pokračovali k nejstarší budově v Kyjově a to k Zámečku, kde dnes sídlí vlastivědné muzeum. U kaple sv. Josefa si žáci prohlédli několik zbylých náhrobků na bývalém hřbitově, např. hrob jednoho z prvních starostů MUDr. Severina Joklíka. Zde jsme se s naší milou paní průvodkyní rozloučili a poděkovali  jí za velmi poutavé vyprávění.

Fotogalerie


Běh s trikolórou
V rámci oslav 101. výročí vzniku samostatnosti ČSR se v městském parku dne 25. 10. 2019 konal 12. ročník štafetového Běhu s trikolórou. V tomto závodě bojovaly o nejlepší umístění štafety žáků z 3. – 5. ročníku základních školy Dr. Joklíka, Milotic, Kostelce a ZŠ J. A. Komenského Kyjov. Byl to napínavý souboj od začátku až do konce a několikrát se rozhodovalo o vítězství až na cílové čáře. Závod se vydařil nejen díky počasí, ale i díky ostatním žákům, kteří svým fanděním dotvářeli skvělou atmosféru. Velký obdiv patří žákyním 3. třídy ze ZŠ a MŠ Kostelec, jejichž škola, co do počtu žáků, se nemůže srovnat s velikostí ostatních zúčastněných škol, a přesto dokázaly zvítězit! Velký dík patří i všem pedagogům, kteří své žáky na tento běh pečlivě připravovali a také všem pomocníkům – žákům z 9. B, díky jejichž pomoci měla celá akce hladký průběh.

Naše škola získala titul Ekoškola a tak letos došlo z tohoto pohledu ke změnám  i při organizování Běhu s trikolórou. Medaile z umělé hmoty byly nahrazeny dřevěnými, čokolády pro medailisty byly bez palmového tuku a na občerstvení pro závodníky jsme zabezpečili kelímky na opakované použití. Děkujeme všem, kteří nám v tomto směru vyšli vstříc.

Výsledky:

3. třídy – dívky: 3. třídy - chlapci:
1. místo ZŠ a MŠ Kostelec 1. místo ZŠ a MŠ Dr. Joklíka
2. místo ZŠ J. A. Komenského 3. C 2. místo ZŠ J. A. Komenského 3. C
3. místo ZŠ a MŠ Dr. Joklíka 3. místo ZŠ J. A. Komenského 3. A
   
4. třídy – dívky: 4. třídy - chlapci:
1. místo ZŠ a MŠ Dr. Joklíka 1. místo ZŠ J. A. Komenského B
2. místo ZŠ J. A. Komenského A 2. místo ZŠ J. A. Komenského A
3. místo ZŠ J. A. Komenského B 3. místo ZŠ a MŠ Milotice
   
5. třídy – dívky: 5. třídy - chlapci:
1. místo ZŠ J. A. Komenského A 1. místo ZŠ a MŠ Milotice
2. místo ZŠ a MŠ Milotice 2. místo ZŠ J. A. Komenského A
3. místo ZŠ a MŠ Dr. Joklíka B 3. místo ZŠ a MŠ Dr. Joklíka A

Fotogalerie


Návštěva Hvězdárny a planetária Oldřicha Kotíka Ždánice
V pondělí 14. 10. 2019 navštívili žáci 2. A a 3. C Hvězdárnu a planetárium Oldřicha Kotíka ve Ždánicích a následně ve středu podnikli tu stejnou návštěvu žáci 3. A a 3. B třídy. Pan průvodce dětem zprostředkoval stručnou procházku Sluneční soustavou. Ukázal dětem všech 8 planet a jejich Měsíce. Názorně jim předvedl střídání dne a noci i střídání ročních období. Dále jim pověděl o Slunci a jeho vlivu na Zemi. Jeho výklad byl velmi poutavý i tím, že zapojoval děti, které toho také hodně věděly o vesmíru.

Naše návštěva byla první, ale zdaleka ne poslední. Jistě brzy zase rádi přijedeme.

Fotogalerie


72 hodin
Už poosmé se naše škola zapojila do projektu 72 hodin pod názvem „Uklidíme si okolí školy“. Ve čtvrtek 10. a v pátek 11. října vyráželi žáci se svými vyučujícími v hodinách pracovních činností ven. Jejich cesta vedla do garáže školy pro kbelíky, smetáky, lopaty a rukavice. Každá třída měla svůj úsek, ve kterém žáci posbírali odpadky a spadané větve.

Páťáci se rozběhli po parčíku pod školou a našli plno různých odpadků, které odhazují výrostci, jimž se v parčíku líbí.

Čtvrťáci sbírali odpadky ze záhonků a chodníků v ulici k Seifertovu náměstí a v parčíku na Seifertově náměstí.

Šesťačky vytrhaly plevel a zametly chodník u školy. Sedmáci ostříhali větve plné trnů přesahujících z keřů ptačího zobu a uklízeli okolo hřiště. Do projektu se zapojilo tentokrát 7 tříd. Všechny děti se divily, kdo ten nepořádek udělal, když vidíme na každém kroku odpadkové koše.

koordinátorka projektu, Mgr. Jitka Režňáková
Fotogalerie


Modrá
Žáci 7. tříd jeli 1. října na exkurzi do Modré. Navštívili expozici Živá voda, kde se seznámili s mnoha živočichy žijícími v blízkosti vody či ve vodě. Známé i méně známé ryby obdivovali v „ tunelu“ i venku. Dalším bodem programu byla prohlídka terárií. Žáci zhlédli zajímavé hady, žáby a jiná terarijní zvířata. Posledním bodem byla prohlídka Archeoskanzenu Modrá. Zajímavý historický výklad byl doplněn ukázkou výroby keramiky na hrnčířském kruhu. Velmi oblíbená byla také lukostřelba.

V. Bočková
Fotogalerie


Veletrh středních škol v Kyjově
Ve středu 23. září jsme se s devátými ročníky zúčastnili akce Veletrh středních škol Kyjovského Slovácka, kde se prezentovaly místní střední školy a učiliště. Součástí akce byla tzv. úniková hra, ve které měly třídy za úkol odpovědět na otázky týkající se jednotlivých profesí a škol. Ze všech zúčastněných tříd se poté losoval jeden výherce. Štěstí se při tom usmálo na třídu9. A, která za správně splněný úkol vyhrála dort a také školní výlet do Muzea ve Vagónu v Ratíškovicích a projížďku šlapací drezínou. Výhercem z individuálních dotazníků se stal Lukáš Berka z 9. D, který získal výlet pro celou rodinu.

Děkujeme Kyjovskému Slovácku v pohybu a za hezkou akci a milé ceny. Věřím, že si je žáci patřičně užijí. 

Mgr. Alžběta Rajsiglová
Fotogalerie


Zábavné odpoledne pro děti z 1. tříd
Jako na začátku každého nového školního roku jsme i letos mezi sebe slavnostně přivítali naše prváčky. V pátek 27. září odpoledne proběhlo slavnostní pasování na školáky panem ředitelem.

Děti si připravily krátká vystoupení pro hosty, kterými byli jejich rodiče.  Po slavnostní části nastala zábava – tanec a soutěže pro malé i velké. Po vynaložené námaze následoval táborák s opékáním špekáčků. Součástí příjemného odpoledne byla i tradiční výstava draků a dýní, které vyrobili naši žáci s pomocí rodičů. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě programu a pekařství Havlíček za sponzorování akce.

Fotogalerie


Svatováclavský běh
V rámci oslav Dne české státnosti se v městském parku dne 25. 9. 2019 konal Svatováclavský běh. V tomto závodě bojovaly o nejlepší umístění štafety žáků z 1. – 5. ročníku naší školy.  Závod se vydařil nejen díky počasí, ale i díky ostatním žákům, kteří svým fanděním dotvářeli skvělou atmosféru.


Podzim na dědině
V pondělí 23. září 2019 navštívili žáci 3.A, 3.B, 3.C a 2.A třídy akci ve Strážnici pod názvem „Podzim na dědině“. Děti se seznámily s vybranými činnostmi závěru hospodářského roku. Pomohly při sběru brambor, které vyoral kůň. Poznávaly byliny a plodiny, které mají léčivé účinky. Ochutnaly tzv. „podlistníky“ z bramborového těsta a jablečný mošt. Podívaly se, jak se vařily brambory, šlapalo zelí, dralo peří a „šústala“ kukuřice. Na závěr si mohly osahat vyčiněné kožešiny lišky a dozvěděly se mnoho zajímavého o myslivosti. Akce se dětem moc líbila, protože si mohly jednotlivé práce samy vyzkoušet v malebném prostředí Muzea jihovýchodní Moravy.

Fotogalerie


4. B navštívila planetárium a Bruno
V minulé školním roce jsme vydělali na akci Abeceda peněz ve spolupráci s Českou spořitelnou nemalou částku.  Rozhodli jsme se, tento výdělek utratit v Brně. Naše první kroky vedly do planetária na program Země v pohybu, což se nám hodilo k přírodovědnému učivu v tomto roce. Moc se nám líbilo pozorování hvězdné oblohy i využití venkovní vědecké stezky. Potom jsme se jeli vyřádit do family parku Bruno. Zábavné atrakce jako skluzavky, autíčka, lezení v sítích nás dokázaly bavit celé tři hodiny. Moc jsme si to užili a zpestřili si tím naše školní vyučování.

Fotogalerie